Dr Radosław Wójtowicz

O mnie

Urodziłem się i mieszkam w Obornikach Śląskich. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpocząłem naukę w klasie o profilu matematyczno-fizycznym w XIV LO we Wrocławiu. W 1991 r. zacząłem studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki. W 1996 r. ukończyłem studia i pozostałem na uczelni jako asystent w Katedrze Teorii Informatyki. W 2005 r. obroniłem pracę doktorską pt. „Komputerowe wspomaganie zarządzania dokumentacją informatycznych projektów wdrożeniowych” i uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od października 2005 r. jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii Informacyjnych kierowanej obecnie przez prof. Helenę Dudycz.